• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Snapchat
 • Spotify
 • Youtube
Crammerock 2019

Algemene voorwaarden


TICKETS

 • Festival- en campingtickets en food/drink vouchers worden niet teruggenomen of terugbetaald of geruild. Er is geen herroepingsrecht mogelijk (zie ook website FOD Economie)
 • Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel bij de erkende verkooppunten.
 • Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013).
 • Ticketprijzen zijn bepaald door de organisator en zijn exclusief admin/servicekosten aangerekend door de ticketingpartner.
 • Voor al uw vragen m.b.t. tickets aangekocht via internet kunt u terecht bij onze ticketingpartner via support@ticketscript.com.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen recht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De koper van een ticket bevestigd ook afstand te doen van enig verhaal van zijn tickets of vouchers in een overmachtsituatie.
 • Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
 • Tickets mogen niet doorverkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële ticketverdeler of organisator. De festivaltickets die zonder deze toestemming van de officiële ticketverdeler en/of organisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • KIDS Ticket: toegang voor kinderen die geboren zijn na 31 augustus 2006, steeds onder begeleiding van een betalende volwassene. (enkel een gewone normale toegang), voorafgaande registratie is nodig via de online ticketingtool, leeftijdscontrole mogelijk.
 • De online ticketingtool, de voorverkoop via medewerkers en via lokale voorverkooppunten zijn B2C verkoopkanalen voor particulieren. Het is niet mogelijk hiervoor een factuur te maken. Via de ticketingtool kan u wel een kwitantie adrukken. De geafficheerde prijzen gelden enkel voor deze kanalen. De koper via één van deze kanalen bevestigt aldus door gebruik te maken van dit kanaal geen factuur te willen.
 • Indien wel een factuur gewenst is (B2B) dient op voorhand een verzoek te worden gericht via onze contactpagina. Er worden geen facturen gemaakt voor door B2C verkoopkanalen aangekochte tickets. Informeer u goed bij de organisatie naar de specifieke B2B pakketten en voorwaarden. Er zijn specifieke facturatievoorwaarden.

OVERIGE

 • Betreding van het festivalterrein en de camping impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht met mogelijke aftasting.
 • Gezien de verhoogde veiligheidsvoorschriften - raden we ten sterkste af om rugzakken/handtassen mee naar het festivalterrein te nemen. Rugzakken/handtassen die toch worden meegebracht, zullen worden gecontroleerd. Bij niet naleven of meewerken aan deze controle, behoudt de organisatie het recht u de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
 • Toegang tot het festivalterrein kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. (in de ruimste zin mogelijk)
 • Activaties en standen (o.a. foodcatering, FestiTent,...) worden niet uitgebaat door VZW Crammerock, deze laatste kan voor de werking hiervan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal of om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van T-shirts en souvenirs gebeurt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Er worden opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. Bij betreding van het festivalterrein doe je afstand van je portretrecht.
 • Enkel met een geldig festivalbandje krijg je toegang tot het festival.
 • Elke vorm van promotie (afficheren, flyeren) in en rond de camping- en festivalsite is ten strengste verboden zonder toestemming van de organisatie. Dit geldt ook voor de parkings.
 • Het is verboden het volgende binnen te brengen op de festivalsite: dieren (behalve voor personen met een handicap), alcohol, glas, blik, flessen (plastic en glas), camelbags, (professioneel) audiovisueel materiaal, wapens, drugs, vuurwerk, stokken, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
 • Wapenbezit en drugbezit is bij wet verboden, de ordediensten worden zonder uitzondering onmiddellijk verwittigd bij vermoeden van bezit.
 • Er mag geen vuur gemaakt worden.
 • Vriendelijk zijn kost geen geld en een fleurrijke outfit houdt de sfeer erin. Een fluogroene bijvoorbeeld.
 • Er mag geen handel gedreven worden!
 • Wie de regels overtreedt en/of de richtlijnen van de organisatie niet volgt, wordt de toegang tot de camping- en festivalsite geweigerd. Tickets noch vouchers worden terugbetaald.
 • Parkeren kan enkel op de officiële Crammerock-parkings. Festivalbezoekers parkeren op de festivalparking, de parking vlakbij de camping is enkel toegankelijk voor bezitters van een campingticket. Wild parkeren in de omgeving rond het festival is ten strikste verboden. De durvers hun wagen wordt weggetakeld en kunnen – na het betalen van het nodige losgeld – worden afgehaald bij ieders vriend. Voor de parkings gelden aparte voorwaarden, men betaalt enkel een zeer beperkte bijdrage voor de huur en de toewijzing van een parkeerplaats, niet voor de bewaking. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het festivalreglement en de hierin aangehaalde principes zijn bij uitbreiding ook van toepassing op de parkings en camping
 • De camping heeft eveneens z’n eigen extra reglement, ook na te leven uiteraard.
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om dit reglement aan te passen ten einde de veiligheid van de festivalbezoeker te garanderen.

CAMPING

 • Dit campingreglement is een uitbreiding van het festivalreglement, alle daaraan aangehaalde artikels zijn ook hier van toepassing.
 • Onze campingsite is doorlopend open van vrijdag 31 augustus 12u tot en met zondag 2 september 12u.
 • Het campingticket is geldig voor een staanplaats op een festivalcamping, volgens beschikbaarheid, maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • In geval van verlies of diefstal van het campingticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden. Campingtickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop tickets enkel bij de erkende voorverkooppunten.
 • Enkel met een geldig camping én een geldig festivalbandje kom je er in. (Vol = vol) ! De verkoopsvoorwaarden voor de aankoop van tickets zijn ook hier van toepassing.
 • Betreding van het campingterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting. Bij weigering wordt de toegang verboden.
 • Op de campingsite zijn verboden: Huisdieren, glas, sterke dranken, tapinstallaties, waterpijp, spades, gereedschappen om hekken los te maken, tangen en steeksleutels, rollend materiaal met uitzondering van hulpmiddelen voor andersvaliden, generatoren, muziekinstallaties, ontvlambare vloeistoffen, gasbranders, barbecues, kaarsen, toortsen, vuurwerk, open vuren, en steekvoorwerpen. Verdere alle voorwerpen die door de organisatie schadelijk worden geacht.
 • Worden niet toegelaten op de campings: grote groepstenten, auto’s en bij uitbreiding motorische voertuigen en voertuigen, (motor)fietsen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes e.d. Mobilhomes zijn enkel toegelaten op speciaal voorziene mobilhome-campings. Bij twijfel: neem contact op via onze contactpagina
 • Wapenbezit en drugbezit is bij wet verboden, de ordediensten worden zonder uitzondering onmiddellijk verwittigd bij vermoeden van bezit.
 • Verboden voorwerpen kunnen (tijdelijk of definitief) in beslag genomen worden door de organisatie.
 • Het is verboden greppels te graven op het kampeerterrein.
 • Er mag geen handel gedreven worden!
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.
 • Wie de regels overtreedt en/of de richtlijnen van de organisatie niet volgt, wordt de toegang tot de camping en festivalsite geweigerd.
 • Tenten plaats je enkel binnen de afgebakende zone.
 • Hou de camping netjes. Per tent is er een vuilzak voorzien.
 • Crammerock is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade ten gevolge van het gebruik van een oplaadpunt of andere standen voorzien op het campingterrein. Deze punten worden niet uitgebaat door de VZW Crammerock, de uitbater dient aangesproken te worden bij problemen. (vb. Drank en catering, FestiTent en MobileLockers)
 • De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht voor dit reglement aan te passen ten einde de veiligheid van de campingbezoekers te garanderen.
 • Fietsen dienen in de daartoe aangegeven zone te worden geplaatst, indien niet kunnen deze door de organisatie verwijderd worden.
 • Er is catering voorzien op de camping, deze wordt niet uitgebaat door crammerock VZW, food/drinkvouchers kunnen hier niet gebruikt worden.
 • Naast een reservering bij FestiTent is steeds een appart geldig campingticket nodig aangekocht via één van de verkoopskanalen van Crammerock zelf. Dit staat ook aangegeven op de site van FestiTent.